บทที่ 2 เส้นลายมือทั้ง 27 (ต้องจำให้ได้)


Generating download link, please wait


Downloadable link generated


Published: 1753 days
ตามหลักวิชาโค๊ตวิทยุแห่งจักรวาฬของ อาจารย์โหรฌานศิลป์แบ่งเส้นลายมืออกเป็น 27 เส้น ดังนี้
1. เส้นชีวิต
2. เส้นสมอง
3. เส้นหัวใจ
4. เส้นวาสนา
5. เส้นสำคัญ
6. เส้นเรื่องคู่
7. เส้นคุ้มกัน
8. เส้นกามรมณ์
9. เส้นอารมณ์
10. เส้นเกียรติยศ
11. เส้นผู้ช่วย
12. เส้นมรดก
13. เส้นศัตรู
14. เส้นรุ่งเรือง
15. เส้นคู่
16. เส้นจาก
17. เส้นโรค หรือเส้นวาสนาร้อนใจ
18. เส้นวิ่งเต้น
19. เส้นเดินทาง
20. เส้นโรคประสาทสมอง
21. เส้นหนี้สิน
22. เส้นผู้ใหญ่
23. เส้นญาติผู้น้อย
24. เส้นญาติผู้ใหญ่
25. เส้นหลักฐาน
26. เส้นลาภ
27. เส้นบุตร

ติดตามอ่านบทความอื่นๆได้ที่ https://www.facebook.com/palmistry.code/

ติดต่อสอบถามทาง Line: @palmistry


Share:


comment  Comments