கத்தரி செடி விதைப்பு முதல் அறுவடை வரை,brinjal sowing to harvest


Generating download link, please wait


Downloadable link generated


Published: 1666 days
கத்தரி செடியின் முழு பராமரிப்பு வளர்ப்பு முறை பற்றிய பதிவு


Share:


comment  Comments